เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ คู่มือ
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 23
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 711
 • จำนวนนักเรียน 2,154
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 914
 • จำนวนกรรมการ 21
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 3,068
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 3,089
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 162 / 162 (100.00%)
สรุปการแข่งขันรายวัน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 1
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 3
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 69
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 844
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 3367
 • เริ่มนับ 11 มิถุนายน 2559
 • IP:18.210.11.249
ข่าวประชาสัมพันธ์


:26 ธันวาคม 2559

:26 ธันวาคม 2559

:15 ธันวาคม 2559

:24 ธันวาคม 2559

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

1.ผู้ใช้ รหัส แต่ละโรงเรียน

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านตาเอก 28 7 16 62
2 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 23 16 9 48
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 20 28 21 82
4 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 14 8 9 60
5 โรงเรียนบ้านระหาร 13 1 4 42
6 โรงเรียนบ้านดู่ 6 4 6 43
7 โรงเรียนบ้านจะเนียว 4 3 16 61
8 โรงเรียนบ้านกันทรอม 4 1 2 8
9 โรงเรียนบ้านสดำ 3 4 7 34
10 โรงเรียนบ้านซำ 3 9 2 14
11 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 2 4 2 8
12 โรงเรียนบ้านจองกอ 2 2 6 34
13 โรงเรียนบ้านหนองคู 2 1 2 37
14 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 2 3 2 7
15 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 1 1 2 4
16 โรงเรียนบ้านตานวน 1 3 3 22
17 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 0 2 1 20
18 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 0 2 7 39
19 โรงเรียนบ้านเดื่อ 0 0 0 0
20 โรงเรียนบ้านพยอม 0 12 4 57
21 โรงเรียนบ้านกันจด 0 0 0 0
22 โรงเรียนบ้านหนองผือ 0 0 0 0
23 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 0 9 4 13
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
กรีฑา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส
แบดมินตัน เปตอง ฟุตซอล วอลเลย์บอล
แฮนด์บอล ตะกร้อลอดห่วง กีฬา-กรีฑาอนุบาล กีฬามวยไทยสมัครเล่น
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านตาเอก 62 28
54.90%
7
13.73%
16
31.37%
51
2 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 48 23
47.92%
16
33.33%
9
18.75%
48
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 82 20
28.99%
28
40.58%
21
30.43%
69
4 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 60 14
45.16%
8
25.81%
9
29.03%
31
5 โรงเรียนบ้านระหาร 42 13
72.22%
1
5.56%
4
22.22%
18
6 โรงเรียนบ้านดู่ 43 6
37.50%
4
25.00%
6
37.50%
16
7 โรงเรียนบ้านจะเนียว 61 4
17.39%
3
13.04%
16
69.57%
23
8 โรงเรียนบ้านกันทรอม 8 4
57.14%
1
14.29%
2
28.57%
7
9 โรงเรียนบ้านสดำ 34 3
21.43%
4
28.57%
7
50.00%
14
10 โรงเรียนบ้านซำ 14 3
21.43%
9
64.29%
2
14.29%
14
11 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 8 2
25.00%
4
50.00%
2
25.00%
8
12 โรงเรียนบ้านจองกอ 34 2
20.00%
2
20.00%
6
60.00%
10
13 โรงเรียนบ้านหนองคู 37 2
40.00%
1
20.00%
2
40.00%
5
14 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 7 2
28.57%
3
42.86%
2
28.57%
7
15 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 4 1
25.00%
1
25.00%
2
50.00%
4
16 โรงเรียนบ้านตานวน 22 1
14.29%
3
42.86%
3
42.86%
7
17 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 20 0
0.00%
2
66.67%
1
33.33%
3
18 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 39 0
0.00%
2
22.22%
7
77.78%
9
19 โรงเรียนบ้านเดื่อ 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
20 โรงเรียนบ้านพยอม 57 0
0.00%
12
75.00%
4
25.00%
16
21 โรงเรียนบ้านกันจด 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
22 โรงเรียนบ้านหนองผือ 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
23 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 13 0
0.00%
9
69.23%
4
30.77%
13


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โทร 0821300541 อีเมล์ -

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมแข่งขันกีฬา]
E-SPORT V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & bbl.ac.th
หน้านี้ประมวลผล 0.24252510070801 วินาที